De betekenis van de Noorse Runen.

Inleiding.

Het spookt al een tijdje door mijn hoofd, om de Runen overzichtelijk voor mijzelf uit te werken.

In 2016 kwamen de Runen op mij pad en heb inmiddels veel geleerd door middel van boeken en online, maar mijn eigen gevoel neem ik daar ook mee. En regelmatig kom je met mensen in contact die bepaalde Runen weer in een ander fris daglicht zetten en sommige van die inzichten wil ik ook meenemen in dit overzicht.

 

Mijn eerst idee was om er een Excel of Word bestand van te maken en gaande weg nieuwe inzichten bij te voegen, maar om het hier als een Blog te schrijven is het voor mij ook online toegankelijk en misschien voor meerdere mensen interessant. Wat ik hoop is een dynamische Blog te maken waar ik ook nog aan toe kan voegen.  

 

Wat zijn Runen.

De Runen zijn verbonden met de oude Noord-Europese cultuur. De tijd van de Noormannen,  Vikingen en magie, maar zijn in bijna heel Europa gevonden. Over de herkomst en betekenis van de Runen wordt veel gespeculeerd, maar er lijkt geen enkele theorie waterdicht. Er zijn vele pogingen gedaan om de runentekens als schrifttekens te ontcijferen. Hun verborgen betekenis is echter niet eenvoudig te achterhalen, omdat deze niet te vertalen is naar een rationeel denkbeeld uit onze tijd.

 

 Vandaag de dag zijn er drie versies van de futhark bekent:

 

1. De oude futhark ( 24 runen )

2. De Angelsaksische futhorc ( 29-33 runen )

3. De jonge futhark ( 16 runen ) 

 

In deze blog ga ik alleen de oude futhark beschrijven, omdat deze versie meer toegankelijk is voor een reading. Zo zijn er diverse boeken en websites te vinden die de oude futhark beschrijven en zijn naar ik weet alle runen sets gebaseerd op de oude futhark.

 

De naam futhark komt voor uit de klank van de eerste zes runen tekens: f u th a r k.

 

De runen die ik hier ga beschrijven bestaan dus uit 24 runen tekens die verdeeld zijn in drie groepen van acht ( aett ), elke aett is vernoemd naar de eerste rune. 

 

 

Zoals hieronder weergegeven. 

Elke aett bestaan dus uit acht runen die naast hun eigen individuele betekenis hebben ook samen een connectie hebben.

De Fehu-aett

De eerste aett begint met Fehu en staat voor vee en welvaart en eindigt met Wunjo die voor vreugde staat. Samen vormen ze de basis voor een stabiel en welvarende bestaan. 

De Hagelaz-aett

De thema's van de tweede aett die begint met Hagalaz  die voor hagel staat en Sowilo die voor de zon staat, zijn wisselvalige en oncontroleerbare omstandigheden. Oorzaken waar we zelf geen controle over hebben en waar we in ons dagelijkse leven me worden geconfronteerd.

De tiwaz-aett

De laatste acht hebben als thema verandering, ontwikkeling, voltooiing en transformatie. Deze transformatie geeft niet alleen de positieve ontwikkelingen van de mens, maar ook de negatieve.  

Rune 22 Ingwaz kan op twee manieren geschreven worden en 23 en 24 Dagaz en Othala worden soms verwisseld met elkaar, omdat deze runen gelijkwaardig zijn.

Betekenis van de Runen

Voor we het over leggen en lezen van de runen gaan hebben, zullen we eerst moeten leren wat de runen betekenen. De beste manier is om dit per rune te doen, zodat we de rune voldoende kennen. Mij ervaring is dat je gaandeweg tot nieuwe inzichten komt als je er mee gaat werken of misschien door ingeving van anderen en kijk of je die informatie kan gebruiken of niet, een mens raakt tenslotte nooit uit geleerd. 

De Fehu-aett


Fehu

Trefwoord: vee, eigendom, rijkdom

Klank: f

De traditionele betekenis van Fehu is, bezit van een omvangrijke veestapel. Dit was voor de samenleving van het noordelijk Europa rijkdom en was van groot belang voor het dagelijks levensonderhoud, maar werd ook gebruikt als ruilgoederen. Deze rijkdom bracht ook macht met zich mee en hoogst waarschijnlijk ook misbruik ervan, voor de minder fortuinlijke ongetwijfeld afgunst en jaloezie wat weer leiden tot plunderen. 

 

De nadruk ligt op bezit en roerend goed. Wanneer  Fehu in een legging verschijnt kan hij, afhankelijk van omliggende factoren, als positief worden gezien. Dit betekend dat er geld of goederen in het vooruitzicht liggen. Dat kan salarisverhoging, winst bij een kansspel of gift zijn. Maar kan ook een waarschuwing zijn om niet te investeren in grillige en verloren zaken.

 

Tegenwoordig wordt geld vaak gezien als rijkdom, maar ben je echt rijk als je alles zomaar kan kopen geld kan ook een gevangenis zijn. Rijkdom zit vooral in de kleinste dingentjes, het gevoel van genoeg, tevreden zijn, en dak boven je hoofd, onze dagelijkse basis behoeften. Je kan zo verblind zijn dat je de rijkdom die je bezit niet meer ziet.

 

Rechtop:

Welstand, bezit, eigendomsrecht, waardevolle voorwerpen, energiek, ondernemend, impulsief.

 

Omgekeerd:

Passief, saai, afhankelijk, onderdanig, armoede, schuld.

 

Correspondentie:

Steen: granaat

Kleur: rood

Plant/boom: els

Totemdier: schildpad

Krachtplaats: vulkaanbodem

Element: vuur

Tarot: de wereld

God: Thor/Donar 

Uruz

Trefwoord: oeros, kracht ,wilskracht

Klank: u

Uruz is de rune van kracht en uithoudingsvermogen de kracht is ontembaar, ongepolijst en onvoorstelbaar vitaal. Uruz is de Noorse naam voor oeros, een wilde os die in de bossen van Noord-Europa leefde en in de 17e eeuw is uitgestorven. Dit imposante oer dier stond twee meter schouderhoogte, ruige langharige zwarte vacht en lange gebogen hoorns, waarmee hij alles en iedereen aan viel die in zijn weg stond. Er werd veel op hem gejaagd, vooral door jonge mannen om een eervolle plaats in de stam te veroveren. Het was ook een bron van voedsel voor de stam.

De Uruz rune kan gebruikt worden voor hoop en moed te scheppen om problemen bij de hoorns te pakken. 

 

Uruz weerspiegelt kracht, uithoudingsvermogen, viriliteit en gezondheid, maar ook voor uitdagingen en overwinnen. Deze rune staat voor wilskracht, moed en geeft een levensfase weer waarin we beslissingen moeten nemen. En kan gezien worden als een overgangsfase die je kan ervaren als verlies, maar waar in kansen liggen voor de toekomst.

 

Te weinig Uruz kan lijden tot meer problemen door uitdagingen uit de weg te gaan. Te veel Uruz kan lijden tot grof en ongevoelig gedrag een niets ontziende os in de porseleinkast.

 

Rechtop:

Blakende gezondheid, lichamelijke kracht, dynamisch, sterke wil, vrijheidslievend, moedig, zelfvertrouwen

 

Omgekeerd:

Genotzuchtig, grof, bot, ongevoelig, traag, gemiste kansen

  

Correspondentie:

Steen: barnsteen

Kleur: oranje

Plant/boom: heidekruid

Totemdier: oerrund of oeros

Krachtplaats: holen, oorsprong van de bron

Element: aarde

Tarot: de hogepriesteres

God/mythisch wezen: Audumla, de koe van overvloed 

Thurisaz

Trefwoord: reus, doorn

Klank: th/d

Thurisaz staat voor chaos, een provocerende kracht zich tegen geordende samenleving keert. En laat alle slechte eigenschappen en hun aangeboren wreedheid van de ijsreuzen zien. Deze rune vertegenwoordigd een ontbindende kracht die in de hand  gehouden moet worden, zodat deze kracht zich vrijwel onmiddellijk tegen de veroorzaker van keert

 

 

Thurisaz geeft de kleine ergernissen weer die we dagelijks te verwerken krijgen. Op zich zijn deze , net als doornen, slechts irritant, maar kunnen door gebrek aan inzicht gigantisch afmetingen aannemen, die niet meer in verhouding staan tot de oorzaak. Bespreek de problemen en wacht de tijd af. Neem geen overijlde beslissingen.

 

Deze rune komt in een lessing vaak naar voren als een hindernis of drempel die we over moeten en proberen ons niet te storen aan de oorzaak van het probleem zodat dit geen struikelblok wordt. Maak van een mug geen olifant.

 

Rechtop:

chaos, ondermijnende pogingen, storing, struikelblok, hindernis

 

Omgekeerd:

 bedrog, boosaardigheid, corruptie, verleiding

 

Correspondentie:

Steen: beril

Kleur: roodbruin

Plant/boom: eik

Totemdier: vos

Krachtplaats: zonnig waar vernieuwing plaatsvindt

Element: aarde

Tarot: de toren

God/mythisch wezen: Loki 

Ansuz

Trefwoord: mond, wijsheid, communicatie

Klank: a

 

Ansuz is de rune van het woord, het lied, poëzie en magische bezweringen  die van generatie op generatie wordt over gedragen. Met deze rune geven de noordelingen ook aanduiding aan hun geloof in goddelijke machten en daarmee vertegenwoordigd Ansuz voor hen de tegenpool van chaos. De mythen vertellen dat Odin, Hoenir en  Loki op een strand twee bomen vonden. Hieruit schiepen zij een man (Es) en een vrouw Embla ( Rank ).

 

Wanneer Ansuz een belangrijke plaat in een legging in neemt, zegt dit veel over de vrager zelf. Als deze rune rechtop verschijnt hebben we te maken met een verstandelijk persoon, iemand die graag ideeën uitwisselt of een zoeker is. Dit type mens zal altijd mensen ontmoeten, die hem verder kunnen helpen. Pas op voor intriges en ga geheimzinnigheden uit de weg. 

 

Rechtop:

 Charismatische spreker of schrijver, onthullende inzichten, verrassende relaties en verbindingen, mentaal of beweeglijk. 

  

Omgekeerd:

 IJdele kletskous, intrigant, misleiding, verspreider van valse geruchten, sensatiezoeker.

 

Correspondentie:

Steen: onyx

Kleur: indigo

Plant/boom: zilverden

Totemdier: alle krachtdieren

Krachtplaats: bergtoppen

Element: lucht

Tarot: de Magiër 

God/mythisch wezen: Odin/Wodan 

Raido

Trefwoord: wiel, reizen, inzicht

Klank: r

 De diepere betekenis van Raido is het vermogen om binnen onze eigen natuurlijke beperkingen te bewegen en te ontdekken of en waar de grenzen liggen van onze beperkingen. En refereert aan onze kracht om beslissingen te nemen en de discipline om deze uit te voeren en orde te scheppen in onze levensomstandigheden. Werken met Raido houdt in om een eigen levensweg te kiezen, en niet door anderen te laten leiden.

 

De boodschap van Raido is: kijk verder dan je neus lang is. Voor bereid zijn om op reis te gaan fysiek of mentaal, op zoek naar en nieuwe  horizon of verfrissende inzichten. Wacht niet op een guru die instant wijsheden verkoopt ook hoeft niet gelijk de rugzak gepakt te worden om verlichting te zoeken in Kadmandu of Tibet. Het is meer een zoektocht in het onbekende maar zelfontdekking. Dit vraagt om eerlijkheid naar je zelf en kan inspanning of een offer vragen. Het resultaat zal krachtig zijn en laten zien waar jij voor staat, omdat je weet wat je kan en wil.

 

Recht op:

Zoektocht, geestelijke groei, opruimen, orde scheppen, reizen, onafhankelijkheid, nieuwe horizonnen, rechtvaardigheid.

  

Omgekeerd:

Rusteloosheid, ontwrichting, desillusie, verplaatsing, degradatie, doelloosheid, stilstand.

  

Correspondentie:

Steen: malachiet

Kleur: blauwgroen

Plant/boom: vlier

Totemdier: paard

Krachtplaats: plaatsen met frisse lucht

Element: vuur

Tarot: de Zegewagen

God/mythisch wezen: Sol/Sunna en Mani 

Kenaz

Trefwoord: toorts, licht, vertrouwen, verlichting

Klank: k

 Vuur is een belangrijk element geweest. Het geeft warme en licht en staat van oudsher als symbool voor geestelijke verlichtend en spontane inzichten. In veel Paganistische rituelen wordt het element vuur gebruikt. Zo werden er in het voorjaar grote vuren ontstoken om de terugkeer van de zon aan te moedigen en wordt tot op de dag van vandaag gezien als  symbool van nieuwe levenskracht en kan leiden tot plotselinge inzichten er wordt vaak gezegd "er gaat een lichtje branden" of "ik heb het licht gezien. De betekenis van Kenaz sluit zich parallel aan bij deze uitspraken, want Kenaz betekent niet alleen zelfkennis, innerlijk weten en vertrouwen dat je pad verlicht op onbekende terrein. maar je ook wapenen tegen ondermijnende invloeden, en het overdragen van verkregen vaardigheden aan de volgende generatie.

  

Wanneer Kenaz in een legging veel nadruk krijgt, betekent dit dat er grote veranderingen op komst zijn, waardoor veel oude problemen energiek uit de weg zullen worden geruimd. Nieuwe relaties aangaan nieuwe perspectieven die zich openen en stimuleert creativiteit op artistiek vlak. Komt Kenaz omgekeerd in een legging kan deze verlies van luxe eigendommen of het beëindigen van een lange, doch afgelopen verhouding.    

 

Recht op:

Openbaring, plotseling inzicht, inspiratie, licht op het pad, visie, artistieke begaafdheid

  

Omgekeerd:

 

 Valse hoop, verlies van prestige, verlies van illusies, doelloos, kwetsbaar, weerloos, futloos

 

Correspondentie:

Steen: gestreept agaat (rood)

Kleur: oranje en rood

Plant/boom: hazelaar

Totemdier: havik

Krachtplaats: vuurplaats

Element: vuur

Tarot: de Hogepriester

God/mythisch wezen: Freyr

Gebo

Trefwoord: gift, offer, harmonie, huwelijk

Klank: g

De rune Gabo betekent gift, een geschenk dat blijvend geluk en bevrediging zal schenken. Door de kracht van deze rune gaan twee mensen , meestal man en vrouw, vrijwillig een verbinding aan, omdat zij zich samen sterker voelen.

 

Wanneer Gedo in een legging een belangrijke plaats inneemt, betekent dit dat de vrager een gift zal ontvangen in de nabije toekomst die hem of haar blijvend geluk brengt. Dit kan een huwelijk of vaste relatie zijn, verdieping van gevoelsintensiteit of verbeterde materiele omstandigheden door partnerschap. Hiervoor zal wel een en ander moeten worden opgeofferd en er zullen belangrijk veranderingen plaatsvinden, maar het resultaat zal positief zijn. 

 

Recht op:

Een geschenk, geven en ontvangen, opoffering, gastvrij, edelmoedig, partnerschap, beloning, legaat of erfenis.

  

Omgekeerd:

Afhankelijkheid, inhaligheid, ontberingen, lastdrager, ongeluksvogel, eenzaamheid.

  

Correspondentie:

Steen: serpentijn

Kleur: donkerblauw

Plant/boom: klimop

Totemdier: zwaan

Krachtplaats: magische kruispunten

Element: water

Tarot: de Geliefden

God/mythisch wezen: Freya

Wunjo

Trefwoord: roem, vreugde, geluk

Klank: w/v

Deze rune bezit een onpartijdige overtuigingskracht waardoor tegengestelde standpunten samenvloeien, wensen in vervulling gaan en evenwicht wordt hersteld. Naast het stichten van vrede en overeenstemming, bevordert deze rune nieuwe relaties, die naast geluk en vreugde, ook verbetering kan brengen in materiële zaken. Vreugde schept nieuwe energie die daarvoor geblokkeerd waren. Een ongekende zuiverheid laten inzien dat we van sommige plannen of doelstellingen afstand moeten doen om een harmonische verbinding tussen het ego en innerlijke zelf kunnen handhaven.

 

 

Deze rune brengt goed nieuws, geluk en blijdschap na moeilijke tijden en herstel van zelfvertrouwen. Dit is de beloning voor gebrachte offers. Wunjo symboliseert de schakel die de meest uiteenlopende meningen harmonieus samenvoegt en vriendschappen verenigt.    

 

Recht op:

vreugde, wensvervulling, verdraagzaamheid, kameraadschap, genegenheid, harmonie, stil geluk.

  

Omgekeerd:

 Verdriet, verlies van vertrouwen, onoverkomelijke hindernissen, vervreemding, disharmonie.

 

Correspondentie:

Steen: robijn of goud

Kleur: goudgeel

Plant/boom: linde

Totemdier: vlinder

Krachtplaats: heilige, gewijde plaatsen

Element: lucht

Tarot: de Dwaas

God/mythisch wezen: Baldr

De Hagelaz-aett


Hagelaz

Trefwoord: hagel, stormen, planning, zaad

Klank: h

 Hagalaz is de meest gevreesde rune van allemaal. Hij vertegenwoordigt een destructieve natuurkracht die onverwachts toeslaat en het levensritme totaal op zijn kop zet. Een kracht die langgemaakte, ambitieuze plannen verstoren en buiten je persoonlijke controle de uitvoering ervan verhinderen of uitstellen. Ook kunnen deze omstandigheden een onbelemmerd optreden naar buiten in de weg kunnen staan, lijden tot botsingen met anderen, verlies van eigen drijfveer veroorzaken. Het is overigens niet verstandig om dit dreigende gevaar de weg van de minste weerstand te kiezen wat weer kan lijden tot bevriezing van persoonlijke groei.

 

 

Hagalaz veroorzaakt een oncontroleerde en destructieve kracht die plotseling toeslaat en geplande plannen verhinderen. Een voor de hand liggende reactie om deze krachten dan maar uit de weg te gaan en te kiezen voor de weg van de minste weerstand is absoluut niet raadzaam. Door geen gehoor te geven aan dubieuze en ondoordachte plannen, op welk gebied dan ook, de opgelopen schade beperken en veel onheil voorkomen. 

Ook staat deze rune voor zaad en een vruchtbare groei. Ook al is de kracht van Hagalaz destructief het behoed je voor verdere schade en brengt nieuwe inzichten en groei met zich mee. Onder het motto een deur gaat voor je dicht en een andere deur gaat voor je open.

 

Recht op:

Gebeurtenissen die het uitvoeren van ondoordachte plannen verhinderen, onverwachte destructieve invloeden.

  

Omgekeerd:

Beproeving, ontbering, uitstelen afstel, pijn, verlies, lijden, crises.

 

Correspondentie:

Steen: lapis lazuli

Kleur: grijsblauw, helder blauw

Plant/boom: hagedoorn

Totemdier: gier

Krachtplaats: stevige ondergrond

Element: lucht

Tarot: de Dood

God/mythisch wezen: Ymir

Naudiz

Trefwoord: (nood)lot, doorzetten, hulp

Klank: n

 Ook op deze rune hebben we geen persoonlijke controle. Naudiz vertegenwoordigt het tegenstand biedende principe in het universum. Het basis principe van actie en reactie. Uit de duisternis en koude van deze rune ontstaat het verlangen naar licht en warmte, maar kunnen alleen vanuit ons eigen innerlijk komen. Ga niet bij de pakken neerzitten , en geef de hoop niet op.

 

Dit is de rune van dingen in wording, afwachten en van geduldig gedragen lot. Als je goed naar de rune kijkt lijkt hij op een persoon die een last op zijn schouder draagt. Naudiz maakt gevoelens van verzet wakker, soms tegen beter weten in, en geeft ons de kracht om lichamelijk of geestelijk lijden op een waardig en productieve manier te doorstaan ook als er weinig of geen hoop op betere tijden bestaat.

 

Recht op:

Uithoudingsvermogen, het kweken van weerstand, het grijpen van biedende kansen, vastbeslotenheid.

  

Omgekeerd:

Zorgen, honger, smart, armoede, uitputting, angst, groeiend verzet tegen mens onwaardige omstandigheden.

  

Correspondentie:

Steen: barnsteen

Kleur: lichtgroen, lichtbruin

Plant/boom: es

Totemdier: lynx

Krachtplaats: plaatsen met hars bomen

Element: water

Tarot: de Duivel

God/mythisch wezen: Skuld

Isa

Trefwoord: ijs, isolatie, stilstand, kalmte

Klank: i/ij

Isa vertegenwoordigt het principe van samentrekking en inkrimpen. Alles wat in haar buurt komt trekt ze naar zich toe en bevriest het in stilte en kou. Op zich een destructieve kracht, maar is als een rem in vurige dynamiek vervult Isa een onmiskenbare functie en vormt een brug tussen tegenovergestelde principes. 

 

IJs vorm zich stil en onhoorbaar en kan soms onbetrouwbaar zijn. Isa bevriest rusteloze golven en vraagt ons om de kwestie die ons bezig houdt te bevriezen. Het is niet erg om even tot stilstand   

te komen als je even vastloopt in dagelijks zaken, neem die rustpauze gewoon even tot de dooi invalt en weer met vernieuwde energie aan kan beginnen.   

 

Recht op:

Concentratie, stilstand, onbeweeglijkheid, zelfcontrole, blokkering van ongewenste situaties, wilskracht.

  

Omgekeerd:

Sluiks, onbetrouwbaar, zelfzuchtig, verkoeling van een relatie, saai, isolatie.

  

Correspondentie:

Steen: bergkristal

Kleur: wit, transparant 

Plant/boom: reuzenspar

Totemdier: bunzing

Krachtplaats: bevroren, spiegelende plaatsen

Element: water

Tarot: de Kluizenaar

God/mythisch wezen: IJsgoden

Jera

Trefwoord: oogst, seizoenen, vervulling

Klank: j/y

Jera staat voor de eeuwig terugkerende cyclisch natuurverschijnselen, de loop van de seizoenen, eb en vloed, dag en nacht enzovoort. Voor een goede oogst moeten er je vroeg in het jaar beginnen met voorbereidingen om te zaaien. Het zware werk in het voorjaar wordt, als het mee zit, in het najaar beloond. Deze rune vraagt de aandacht om met zorgvuldigheid bij het uitvoeren van steeds terugkerende langlopende projecten, waarvan het nog absolute niet zeker is of alle inspanningen worden beloond. Ondanks de wisselvalige karakter van jera oefent zij toch een overwegend positieve invloed uit. 

 

 

Jera is de rune van een goed resultaat, een overvloedige oogst na een jaar hard werken. Deze rune geeft ook de onveranderlijke loop van het leven weer. Als je deze rune mag ontvangen kan een promotie zijn na een lange periode van toewijding. Je oogst wat je zaait is het motto met jera en daar is wel enige geldigheid voor nodig je kan het niet forceren alles heeft zijn tijd nodig.   

  

Recht op:

Blijdschap, goede resultaten, welvaart, vervulling van hooggespannen verwachtingen en

lange gekoesterde plannen.

  

Omgekeerd:

Plotselinge tegenvaller, doorlopende verwarringen, gewijzigde omstandigheden, onzekerheid, slordigheid.

  

Correspondentie:

Steen: smaragd

Kleur: helder groen

Plant/boom: ahorn

Totemdier: adelaar

Krachtplaats: waar de aarde in beweging is

Element: aarde

Tarot: de keizer

God/mythisch wezen: Freyr

Eiwaz

Trefwoord: Levensboom, taxus, 

Klank: e

 Eiwaz staat voor de levensboom die in de Noorse mythologie Yggdrasill wordt genoemd en werd omschreven als een boom die altijd groen was. Deze boom gaf hoop bij het Noorse volk gedurende de lange wintermaanden. Hij werd beschreven als een ruige boom , net als de winter een ruig seizoen is. Hij overleefde vanwege de hardheid van zijn harshoudend hout en werd gezien als "de wachter van het (innerlijk) vuur en beschouwd als de zon in huis.

 

 

De eiwaz rune vertegenwoordigd het tegenovergestelde drijfveren in het karakter, zoals het verveningen van driftige opwellingen met verstandige overwegingen, van instinctieve uitbarstingen met fijngevoeligheid, gewelddadigheid met geestelijke ongevoeligheid etc.

Hieruit wordt kracht, vitaliteit, een sterke wil, groter zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en zelfhandhaving geboren. Deze rune kan als wachter op de drempel worden beschouwd die beschermen optreedt als de nood het hoogst is. Reken op confrontaties met problemen uit het verleden, maar neem geen taken op je waar je niet voor de volle 100% achter staat. Blijf vooral trouw aan je zelf. De eiwaz rune speekt over moeilijkheden die zich voor kunnen doen bij het inslaan van nieuwe wegen Vaak kondigt ze een tijd van wachten aan blijf standvastig en houdt de blik op de toekomst.

 

Het symbool van eiwaz zie ik als 2 angels die geworteld is in het kruin van de boom tot in de wortels, daarmee is hij de verbinding van Asgard en Hellheim met daar tussen drie werelden waarvan de middelste midgard is. Midgard is volgens de Noorse mythologie de wereld waar de mensen wonen. 

  

Recht op:

Wilskracht, zelfvertrouwen, betrouwbaarheid, stevig thuisfront, beheren van nalatenschappen, makelaar in onroerend goed.

   

Omgekeerd:

Wankelmoedigheid, zelfbeklag, omkoperij, herhaling van oude problemen, het half oplossen van problemen.

  

Correspondentie:

Steen: turkoois

Kleur: blauwgroen

Plant/boom: taxus

Totemdier: slang, draak

Krachtplaats: eenzame plaatsen

Element: water

Tarot: de gehangene

God/mythisch wezen: Yggdrasill, de levensboom

Perthro

Trefwoord: bezinning, geheim, aanwinst

Klank: p

 Dit is de vrolijkste rune van allemaal, brengt voor zorgeloos plezier. Toch moet in alle enthousiasme niet te lucht hartig de mond voorbij worden gepraat, of geheimen prijs gegeven, voordat context of andere verborgenheden goed zijn onderzocht. Door innerlijk zeker te weten wanneer dingen wel of niet serieus genomen moeten worden, kan veel met humor en takt worden omzeild. Op fysiek vlak kan deze rune tot veelvraat, dronkenschap en overmatige lustbeleving leiden.

  

Vrolijkheid en meest luchthartig van alle runen brengt uitbundigheid en plezier met zich mee, maar te veel nadruk op perthro in een legging kan leiden tot bandeloosheid op elk gebied. Zoals wijn met mate opwekkend is, kan het bij overmatig gebruik juist verlammend werken. Mensen die veel perthro eigenschappen hebben kunnen goede vrienden zijn, maar je kan niet altijd op hen bouwen. Laat je in alle zorgeloze ontspanning niet overrompelen door mooie woorden en voorstellen. Houd geheimen en andere verborgenheden voor je zelf en neem geen risico's.  

 

Recht op:

Humor, luchthartigheid, onverwacht voordeel, een anonieme gift, verborgen mogelijkheden

  

Omgekeerd:

Uitspattingen, verspilling, verleiding, dronkenschap, veel-vraterij, verborgen drijfveer

  

Correspondentie:

Steen: goudtopaas, meteoriet

Kleur: goud/zilver

Plant/boom: sleedoorn

Totemdier: kikker

Krachtplaats: bronnen, waterputten

Element: vuur

Tarot: het rad van fortuin

God/mythisch wezen: Vidarr

Elhaz

Trefwoord: bescherming, verdediging

Klank: z

Deze rune kondigt een situatie aan waarin verdediging, bescherming en of afscherming nodig is. Wanneer Elhaz in een legging de nadruk krijgt, geld dat als een waarschuwing voor anderen in de geest van "Maak dat je weg komt" of "Ik laat de hond op je los". Elhaz werkt als een schild en beschermende muur die je om je heentrekt. De invloed van deze rune is op alle niveaus aan te roepen, zowel op fysieke, gevoelsmatige en verstandelijk vlakken. Elhaz beschermd tegen aanvallen van mens, dier en geest, maar ook te gebruiken om anderen te beschermen.

  

Deze rune zegt "sta of ik schiet" tot hier en niet verder. Er zullen herhaaldelijk pogingen worden ondernomen met verleidelijke voorstellen om je van de ingeslagen af te brengen. Deze zullen echter op niet uitlopen wanneer deze rune in een legging de nadruk krijgt, wat betekent dat voor wie de legging is heel duidelijk dreigend gevaar aanvoelt. Wie deze rune ontvangt kan rekenen op steun van buiten af, dat kan bijvoorbeeld een spirit zijn, een persoon die voor je in de bres springt het kan een totem dier zijn of je beschermengel.   

 

Recht op:

 

Verdediger, beschermer, bewaker, voogd, gids, opheffer van schadelijke invloeden, nieuwe vriendschappen

 

Omgekeerd:

Dreigementen, taboes, gevaar, afstotende, wegloper, lafaard, hielenlikker, misleider

  

Correspondentie:

Steen: toermalijn

Kleur: kleuren van de regenboog

Plant/boom: vlier

Totemdier: raaf

Krachtplaats: vochtige aarde

Element: water

Tarot: de maan

God/mythisch wezen: Heimdallr

Sowilo

Trefwoord: zon, levenskracht, welzijn

Klank: s

Deze rune staat voor de zonnestralen die door de zon naar de aarde worden gezonden een actieve kracht die altijd in beweging is. De vorm van sowilo lijkt op een bliksemschicht en kan je terugvinden in het Noorse zonnewiel. Net als bliksem kan deze rune plotseling toeslaan om oude en niet meer gebruikte "bagage" op te ruimen en geeft tegelijkertijd de weg naar nieuwe waarden aan. Als we de "bagage" voorstellen als een toren of muur zal je zien dat de bliksem zelfs de hoge stenen vernietigen. Sowilo is de gids naar het doel waar we van nature al naar onderweg zijn en lichtbaken op je pad geeft je moed en zelfvertrouwen.

 

Wanneer deze rune in een legging verschijnt, houdt dit een verhoogde vitaliteit of niet te stuiten ondernemingslust van de vrager in. Aangezien dit rune is van opbloeien en handelen met volledige inzet met gebruikmaken van al onze gaven, ook al voelen die tegenstijdig, is hier wel een waarschuwing tegen overmoed en uitputting van lichaamsreserves. In tegenstelling van de beschermende kracht van elhaz is sowilo een agressieve energie. Misbruik van deze ruwe energie zal eindigen in duisternis en wanhoop. Zal we weten de zon geeft en de zon neemt. 

 

Recht op:

 Ondernemend, evenwichtig, wilskrachtig, gemotiveerd, doelgericht, snel reagerend, warmhartig.

 

Omgekeerd:

Overspannen, wraakzuchtig, destructief.

  

Correspondentie:

Steen: diamant

Kleur: platina

Plant/boom: wilg

Totemdier: valk

Krachtplaats: helder verlichte, warme plaatsen

Element: vuur

Tarot: de zon

God/mythisch wezen: Sol/Sunna

De tiwaz-aett


Tiwaz

Trefwoord: ster, strijdbaar, succes

Klank: t

Deze rune staat voor het samengestelde principe van orde, regels, rechtvaardigheid en zelfopoffering ten bate van een gestructureerde samenleving. Tiwaz is de rune van confrontatie en conflict in situaties waar moed voor nodig is, maar ook van bestrijden van wetsovertredingen en gerechtsgeding. Met behulp van tiwaz kan een rechtvaardig oordeel worden verwacht, gebaseerd op op nauwkeurig bestudeerde feiten. De weg naar succes kan met opoffering gepaard gaan, maar zal door vertrouwen. loyaliteit, analytische en methodisch te werk te gaan, zullen de gunstige resultaten niet lang op zich laten wachten.

 

Tiwaz spoort aan tot het innemen van een strijdbare houding ten opzichte van de sociale wetgeving, hulpverlening, wetten, contacten, orde en regels. Door krachtig optreden en vasthoudendheid kunnen er overwinningen op dit gebied worden behaald voor je zelf, maar je kan ook de strijd aangaan in het belang van de minderbedeelden. Als je voor een ander strijd moet dit  echter wel met de juiste intentie worden uitgevoerd en niet voor eigen belang, dit kan lijden tot onnodige gerechtelijke procedures, verbroken relaties, eenzaamheid en zelfs leiden tot agressie.   

 

Recht op:

 Leiding, bescherming, richtinggevend, vraagbaak, hulpverlener, vastberaden

 

Omgekeerd:

Verkeerde doelstellingen, slecht advies, schijnsucces, goedgelovig, sentimenteel

  

Correspondentie:

Steen: topaas

Kleur: helder, doorzichtig

Plant/boom: eik

Totemdier: wolf

Krachtplaats: gerechtsplaatsen

Element: lucht

Tarot: de gerechtigheid

God/mythisch wezen: Tyr

Berkana

Trefwoord: vruchtbaarheid, liefde, groei

Klank: b

Berkana is een vrouwelijke rune gewijd aan de godin Berchta, een van de verschijningsvormen van Odin's vrouw Fricka. Zij is de beschermer van moeder en kind, maar had zelf geen nageslacht. Haar woonplaats bevond zich zich in de onderwereld, waar ze prachtige tuinen onderhield en zorgde voor de zielen van jong overleden kinderen. Zowel Berchta als Fricka en de Berkana rune kunnen zich in sommige gevallen in een geheimzinnig stilzwijgen hullen.

 

 

 

Dit is de rune van vrouwelijke energie en vruchtbaarheid en staat in verband met een geboorte en huwelijk, maar ook het ontstaan van een idee, denkwijze, begin van een onderneming of het samengaan van twee gedachtewerelden met een gemeenschappelijk doel.  

  

Recht op:

Wording, groeiproces, verborgenheid, geboorte, thuis, beschutting, liefde.

  

Omgekeerd:

Provoceren van oncontroleerbare passies, wellust, onbeantwoorde verlangens, steriliteit, stagnatie.

 

Correspondentie:

Steen: sardis

Kleur: groen, roodbruin

Plant/boom: berk

Totemdier: ree

Krachtplaats: beschutte dalen, duinpannen, plaatsen in de herfstzon

Element: aarde

Tarot: de Keizerin

God/mythisch wezen: Berchta

Ehwaz

Trefwoord: paard, beweging, alertheid

Klank: e

Het paard werd en wordt nog steeds als een heilig dier gezien vanwege zijn fysieke kracht dat het aan zijn berijder geeft. Ehwaz vertegenwoordigd het paard als voertuig die je naar onbekende werelden brengt, maar je ook steunt en bescherming geeft. Dit kan allen als ruiter en paard samenwerken als een twee-eenheid en onderling respect.

 

Deze rune raadt aan om op basis van verkregen zekerheden met vertrouwen aan de toekomst  te bouwen. Blijf in beweging en pas je aan de veranderende omstandigheden zo goed als mogelijk aan, kies voor een partnerschap met verwante uitgangspunten, zodat hindernissen bij uitbreiding van het partnerschap met gezamenlijk overleg kan worden overwonnen. Pas wel op da je niet voor iemands karretje laat spannen en de rol van lastdrager wordt. 

 

Recht op:

Loyaliteit, vertrouwen, partnerschap, verhuizing, verandering van werk, baan of partner, snelle vooruitgang.

  

Omgekeerd:

Onrust, hindernissen, roekeloze haast, transportproblemen, ondoordachte deelname aan twijfelachtige ondernemingen.

 

Correspondentie:

Steen: saffier

Kleur: groen, blauw, violet

Plant/boom: populier

Totemdier: paard

Krachtplaats: plaatsen verwarmt door de namiddagzon

Element: lucht

Tarot: de magiër

God/mythisch wezen: Sleipnir

Mannaz

Trefwoord: mens, verstand, samenzijn

Klank: m

 

Voor de bevolking van het oude Noord-Europa was stamverband en bloedverwantschap van groot belang. Elk persoon in die tijd hoorde bij een bepaalde clan waaraan hij loyaliteit verschuldigd was die verder ging dan de duur van zijn leven. Ook al werd individualiteit in zekere mate toegestaan werd er aangenomen dat iedereen in het belang van de clan handelde, want alles had invloed op de andere stamleden.

 

De nadruk van mannaz ligt op de betekenis van je plaats in de samenleving en de waarde daarvan voor je zelf en je naaste omgeving. Deze rune symboliseert het streven naar een persoonlijk harmonisch functioneren, maar ook de onafwendbaarheid van samen werken en leven met anderen. Ook vertegenwoordigt mannaz de zoektocht naar leeftijdgenoten of zielsverwanten, winnen van een belangrijk argument of slagen voor een examen. Hoe groot en prachtig je verdiende resultaten ook mogen zijn, blijf tolerant en bescheiden.

 

Recht op:

Intelligent, redelijk, loyaal, aanpassingsvermogen, bemiddelen, hulpvaardigheid, vakkundig. 

  

Omgekeerd:

Sluw, slim, berekend, manipulerend, misleidend.

 

Correspondentie:

Steen: amethist

Kleur: violet

Plant/boom: wijnrank

Totemdier: fazant

Krachtplaats: cirkelvormige plaatsen in de zon

Element: lucht

Tarot: gematigdheid

God/mythisch wezen: Heimdalr

Laugaz

Trefwoord: water, zee, ontwikkeling

Klank: l

 

Laugaz vertegenwoordigt water, de zee, rivieren, moerassen, fonteinen en watervallen en alles daar tussen. Water is een complex element, in positieve vorm staat deze rune voor vruchtbaarheid, maar in negatieve vorm voor vloedgolf, overstromingen, hagel en ijs. Water is angstaanjagend onvoorspelbaar. De verhalen van zeevaarders zijn talloos, mythes en sagen over zeemonsters en zeemeerminnen. Op persoonlijk vlak vertegenwoordigt laugaz de dwangmatigheid van onbewuste driften, als emoties, passies, stemmingswisselingen, dromen, roes en seksualiteit. Water kunnen we niet vermijden, ook niet in zijn meest angstaanjagende vorm, want vruchtbaarheid en seksualiteit zijn onverbrekelijk met ons leven verbonden.

 

Kenmerkend voor laugaz is een diep gevoelsmatige betrokkenheid bij alles wat er in de omgeving gebeurt. Omdat de kracht van uit het gevoel komt is laugaz afhankelijk van impulsen van buitenaf. Dat maakt ons afwachtend, verlangend, vragend, absorberend, verhullend, onvoorspelbaar, en stemmingsvol. Hoewel de oordelen subjectief zijn, zal de kern van de zaak feilloos zijn. Aangezien logica hierbij nauwelijks  een rol speelt, zal verwoording van de conclusies zo goed als ondoenlijk zijn.

 

Recht op:

 

Fijngevoeligheid, emotioneel, inspirerend, visionair, dromerig, aanhankelijk, stemmingsvol, roes.

 

Omgekeerd:

Misverstanden, verward optreden, vaag ik beeld, irreëel, desillusies, emotionele chantage, verraderlijk, verstikkend.

 

Correspondentie:

Steen: chrysoliet

Kleur: helder zeegroen

Plant/boom: lijsterbes

Totemdier: dolfijn

Krachtplaats: plaatsen waar water stoomt

Element: water

Tarot: de ster

God/mythisch wezen: Njordr

Ingwaz

Trefwoord: vruchtbaarheid, uitbreiding, voltooiing, evenwicht 

Klank: ng

Ing was een Deense god die door de noordelijke stammen ook wel Freyr, omdat Nerthus ( Moeder aarde)  zijn moeder was werd hij gezien als vruchtbaarheid god. De rune Laugaz vertegenwoordigt  de kracht van water ( gevoel), terwijl Ingwaz deze aanvult met de kracht van het aardse toch zijn de beide runen beïnvloedbaar door de maan. Ingwas werkt op het sensitieve deel van de menselijke psyche het verlangen om begeerd te worden, een behoefte om samen te delen en het zoeken naar overeenkomsten op persoonlijk gebied. Ook is deze rune een grote drijfveer van voltooiing, tot een goed einde brengen van iets in wording of groeiende, wat betekend dat we de energie bezitten voor de voltooiing of de oplossing waar uit een nieuwe begin ontstaat.

 

Wanneer Ingwaz in een legging verschijnt, is dat een teken dat we een staat van innerlijk evenwicht is bereikt. We zitten goed in ons vel vol zelfvertrouwen en voelen ons op onze plaats in de wereld. Of dit zelfvertrouwen voor een langere periode is word bepalen de omleggende runen, want in het algemeen kunnen we dit innerlijke evenwicht niet onafgebroken vasthouden in al onze dagelijkse beslommeringen. Wat wel van permanente aard is dat ingwaz zorgt voor het welzijn van huis en haard, het begin van een nieuw activiteit of geeft een uitbreiding aan.  

 

Recht op:

Evenwichtig, vitaal, gezond verstand, menselijke warmte, productief, verandering van waarden, een nieuw begin.

 

Omgekeerd:

Zwoeger, zware arbeid, wisselvallige carrière, onrust, onbehagen, twijfelaar, pessimistisch.

 

Correspondentie:

Steen: jaspis

Kleur: rood, roodbruin, paars-rood

Plant/boom: riet

Totemdier: uil

Krachtplaats: heilige verzamelplaatsen

Element: aarde

Tarot: de keizer

God/mythisch wezen: Freyr

Dagaz

Trefwoord: Dagenraad, licht, begin

Klank: d

Dagaz betekent letterlijk dageraad, een nieuwe dag  of nieuw begin. Dit was voor he Noorse volk een belangrijk deel van de dag vooral in de lange donkere koude wintermaanden. De zon werd aanbeden als een symbool van leven en elke dag met een ritueel begroet. Zonsopkomst en zonsondergang waren voor het volk magische gebeurtenis, licht en donker vertonen een vergelijkbare veranderende kracht. De kracht van deze rune is het sterkst op midzomer  

 

 De betekenis van dagaz wordt weergeven in het woord dageraad, en vormt een brug naar betere tijden. Omleggende runen zullen aangeven in welke richting deze betere tijden moeten worden gezocht en zal de invloed van eventuele omgekeerde runen verlichten. Dagaz kan ook een vijandige omgeving helpen opheffen of soms een lange periode van grote prestaties en welvaart aangeven. Hoop en vertrouwen, de donkere dagen liggen achter ons.   

 

Recht op:

Inzicht, dadendrang, een ondernemende levensfase, optimisme, welvaart.

 

Omgekeerd:

 Oplossen en vervagen, twijfel tussen licht en donker, goed en kwaad, wel of geen voruitgang

 

Correspondentie:

Steen: chalcedoon

Kleur: licht blauw en hemel blauw

Plant/boom: eik

Totemdier: beer

Krachtplaats: plaatsen waar de lucht nog warm is na zonsondergang

Element: vuur

Tarot: de kracht

God/mythisch wezen: Zon

Othala

Trefwoord: erfenis, landerijen, traditie.

Klank: o

Othala staat voor het begrip van eigendom, voordeel en gewin. Het kan zijn dat deze voordelen uit erfenis voorkomen waarvoor je misschien iets moet op geven. Dit kan moeilijk zijn wanneer  dat een deel van je achtergrond, je cultureel erfgoed uitmaakt of van wat je nu vol trots beschouwt als jouw geboorterecht. Of het nu gaat om je positie in deze maatschappij of het beeld dat je van jezelf hebt, de nu gevraagde beslissing zal je de vrijheid geven om te zijn zoals je wezenlijk bent.

 

Deze rune staat voor uit erfenis verkregen familiebezit, zoals landgoederen of landerijen. Komt othala omgekeerd in de legging kan dat betekenen verlies, geschillen en rechtszaken of zelfs testamenten wijzigingen, maar kan ook duiden op iemand die de waarde van geld niet kent en over de balk smijt. Hoe dan ook zullen sociale zaken en gewoonten hoog in het vaandel staan en kost wat het kost verdedigd worden. 

 

Belangrijk is dat we iets doen in ons leven waar de volgende generatie iets mee kan. Alles wat we doen heeft een naklank op je familie en naaste omgeving,  goed of slecht zal dit nagalmen en invloed hebben op het succes of falen van onze volgende generatie.

  

Recht op:

Nalatenschap, legaten, geboorteland of plaats, sociaalgericht, verandering en uitbreiding.

 

Omgekeerd:

Boedelscheiding, rechtszaak over familiebezit, verlies van eigendom, verspilling. 

 

Correspondentie:

Steen: robijn

Kleur: rood

Plant/boom: stekelbrem 

Totemdier: dondervogel

Krachtplaats: geliefde plaatsen bij maansverduistering

Element: lucht

Tarot: het oordeel

God/mythisch wezen: Ragnarok