De betekenis van de Noorse Runen.

Inleiding.

Het spookt al een tijdje door mijn hoofd, om de Runen overzichtelijk voor mijzelf uit te werken.

In 2016 kwamen de Runen op mij pad en heb inmiddels veel geleerd door middel van boeken en online, maar mijn eigen gevoel neem ik daar ook mee. En regelmatig kom je met mensen in contact die bepaalde Runen weer in een ander fris daglicht zetten en sommige van die inzichten wil ik ook meenemen in dit overzicht.

 

Mij eerst idee was om er een Excel of Word bestand van te maken en gaande weg nieuwe inzichten bij te voegen, maar om het hier als een Blog te schrijven is het voor mij ook online toegankelijk en misschien voor meerdere mensen interessant. Wat ik hoop is een dynamische Blog te maken waar ik ook nog aan toe kan voegen.  

 

Wat zijn Runen.

De Runen zijn verbonden met de oude Noord-Europese cultuur. De tijd van de Noormannen,  Vikingen en magie, maar zijn in bijna heel Europa gevonden. Over de herkomst en betekenis van de Runen wordt veel gespeculeerd, maar er lijkt geen enkele theorie waterdicht. Er zijn vele pogingen gedaan om de runentekens als schrifttekens te ontcijferen. Hun verborgen betekenis is echter niet eenvoudig te achterhalen, omdat deze niet te vertalen is naar een rationeel denkbeeld uit onze tijd.

 

 Vandaag de dag zijn er drie versies van de futhark bekent:

 

1. De oude futhark ( 24 runen )

2. De Angelsaksische futhorc ( 29-33 runen )

3. De jonge futhark ( 16 runen ) 

 

In deze blog ga ik alleen de oude futhark beschrijven, omdat deze versie meer toegankelijk is voor een reading. Zo zijn er diverse boeken en websites te vinden die de oude futhark beschrijven en zijn naar ik weet alle runen sets gebaseerd op de oude futhark.

 

De naam futhark komt voor uit de klank van de eerste zes runen tekens: f u th a r k.

 

De runen die ik hier ga beschrijven bestaan dus uit 24 runen tekens die verdeeld zijn in drie groepen van acht ( aett ), elke aett is vernoemd naar de eerste rune. 

 

 

Zoals hieronder weergegeven. 

Elke aett bestaan dus uit acht runen die naast hun eigen individuele betekenis hebben ook samen een connectie hebben.

De Fehu-aett

De eerste aett begint met Fehu en staat voor vee en welvaart en eindigt met Wunjo die voor vreugde staat. Samen vormen ze de basis voor een stabiel en welvarende bestaan. 

De Hagelaz-aett

De thema's van de tweede aett die begint met Hagalaz  die voor hagel staat en Sowilo die voor de zon staat, zijn wisselvalige en oncontroleerbare omstandigheden. Oorzaken waar we zelf geen controle over hebben en waar we in ons dagelijkse leven me worden geconfronteerd.

De tiwaz-aett

De laatste acht hebben als thema verandering, ontwikkeling, voltooiing en transformatie. Deze transformatie geeft niet alleen de positieve ontwikkelingen van de mens, maar ook de negatieve.  

Rune 22 Ingwaz kan op twee manieren geschreven worden en 23 en 24 Dagaz en Othala worden soms verwisseld met elkaar, omdat deze runen gelijkwaardig zijn.

Betekenis van de Runen

Voor we het over leggen en lezen van de runen gaan hebben, zullen we eerst moeten leren wat de runen betekenen. De beste manier is om dit per rune te doen, zodat we de rune voldoende kennen. Mij ervaring is dat je gaandeweg tot nieuwe inzichten komt als je er mee gaat werken of misschien door ingeving van anderen en kijk of je die informatie kan gebruiken of niet, een mens raakt tenslotte nooit uit geleerd. 

Fehu

Trefwoord: vee, eigendom, rijkdom

Klank: f

De traditionele betekenis van Fehu is, bezit van een omvangrijke veestapel. Dit was voor de samenleving van het noordelijk Europa rijkdom en was van groot belang voor het dagelijks levensonderhoud, maar werd ook gebruikt als ruilgoederen. Deze rijkdom bracht ook macht met zich mee en hoogst waarschijnlijk ook misbruik ervan, voor de minder fortuinlijke ongetwijfeld afgunst en jaloezie wat weer leiden tot plunderen. De Edda schrijft hier ook over:

 

...Rijkdom veroorzaakt strijd onder stamgenoten.

  De wolf houdt zich schuil in het woud..

 

De nadruk ligt op bezit en roerend goed. Wanneer  Fehu in een legging verschijnt kan hij, afhankelijk van omliggende factoren, als positief worden gezien. Dit betekend dat er geld of goederen in het vooruitzicht liggen. Dat kan salarisverhoging, winst bij een kansspel of gift zijn. Maar kan ook een waarschuwing zijn om niet te investeren in grillige en verloren zaken.

 

Tegenwoordig wordt geld vaak gezien als rijkdom, maar ben je echt rijk als je alles zomaar kan kopen geld kan ook een gevangenis zijn. Rijkdom zit vooral in de kleinste dingentjes, het gevoel van genoeg, tevreden zijn, en dak boven je hoofd, onze dagelijkse basis behoeften. Je kan zo verblind zijn dat je de rijkdom die je bezit niet meer ziet.

 

Rechtop:

Welstand, bezit, eigendomsrecht, waardevolle voorwerpen, energiek, ondernemend, impulsief.

 

Omgekeerd:

Passief, saai, afhankelijk, onderdanig, armoede, schuld.

 

Correspondentie:

Steen: granaat

Kleur: rood

Plant/boom: els

Totemdier: schildpad

Krachtplaats: vulkaanbodem

Element: vuur

Astrologie: zon in ram-maan in tweede huis

Tarot: de wereld

God: Thor/Donar

 

 

Uruz

Trefwoord: oeros, kracht ,wilskracht

Klank: u

Uruz is de rune van kracht en uithoudingsvermogen de kracht is ontembaar, ongepolijst en onvoorstelbaar vitaal. Uruz is de Noorse naam voor oeros, een wilde os die in de bossen van Noord-Europa leefde en in de 17e eeuw is uitgestorven. Dit imposante oer dier stond twee meter schouderhoog, ruige langharige zwarte vacht en lange gebogen hoorns, waarmee hij alles en iedereen aan viel die in zijn weg stond. Er werd veel op hem gejaagd, vooral door jonge mannen om een eervolle plaats in de stam te veroveren. Het was ook een bron van voedsel voor de stam.

De Uruz rune kan gebruikt worden voor hoop en moed te scheppen om problemen bij de hoorns te pakken. Deze tekst over de oeros komt uit een Angelsaksische epos.

 

...De oeros, een woest, aanvallend beest

met lange, scherpe horens

zwervend over ruige vlakten

moedig vecht hij, zonder angst

het is een strijdlustig dier...

 

Uruz weerspiegelt kracht, uithoudingsvermogen, viriliteit en gezondheid, maar ook voor uitdagingen en overwinnen. Deze rune staat voor wilskracht, moed en geeft een levensfase weer waarin we beslissingen moeten nemen. En kan gezien worden als een overgangsfase die je kan ervaren als verlies, maar waar in kansen liggen voor de toekomst.

 

Te weinig Uruz kan lijden tot meer problemen door uitdagingen uit de weg te gaan. Te veel Uruz kan lijden tot grof en ongevoelig gedrag een niets ontziende os in de porseleinkast.

 

Rechtop:

Blakende gezondheid, lichamelijke kracht, dynamisch, sterke wil, vrijheidslievend, moedig, zelfvertrouwen

 

Omgekeerd:

Genotzuchtig, grof, bot, ongevoelig, traag, gemiste kansen

 

 

Correspondentie:

Steen: barnsteen

Kleur: oranje

Plant/boom: heidekruid

Totemdier: oerrund of oeros

Krachtplaats: holen, oorsprong van de bron

Element: aarde

Astrologie: zon in stier-maan in het achtste huis

Tarot: de hogepriesteres

God/mythisch wezen: Audumla, de koe van overvloed

 

 

Thurisaz

Trefwoord: reus, doorn

Klank: th/d

Thurisaz staat voor chaos, een provocerende kracht zich tegen geordende samenleving keert. En laat alle slechte eigenschappen en hun aangeboren wreedheid van de ijsreuzen zien. Deze rune vertegenwoordigd een ontbindende kracht die in de hand  gehouden moet worden, zodat deze kracht zich vrijwel onmiddellijk tegen de veroorzaker van keert

Deze tekst komt uit een Angelsaksische epos.

 

...De doorn is puntig en pijnlijk,

een kwalijk ding om in te grijpen,

maar onverdraaglijk scherp voor de krijger

die er op moet rusten...

 

Thurisaz geeft de kleine ergernissen weer die we dagelijks te verwerken krijgen. Op zich zijn deze , net als doornen, slechts irritant, maar kunnen door gebrek aan inzicht gigantisch afmetingen aannemen, die niet meer in verhouding staan tot de oorzaak. Bespreek de problemen en wacht de tijd af. Neem geen overijlde beslissingen.

 

Deze rune komt in een lessing vaak naar voren als een hindernis of drempel die we over moeten en proberen ons niet te storen aan de oorzaak van het probleem zodat dit geen struikelblok wordt. Maar van een mug geen olifant.

 

Rechtop:

chaos, ondermijnende pogingen, storing, struikelblok, hindernis

 

Omgekeerd:

 bedrog, boosaardigheid, corruptie, verleiding

 

Correspondentie:

Steen: beril

Kleur: roodbruin

Plant/boom: eik

Totemdier: vos

Krachtplaats: zonnig waar vernieuwing plaatsvindt

Element: aarde

Astrologie: zon in steenbok-maan in vierde huis

Tarot: de toren

God/mythisch wezen: Loki

 

Ansuz

Trefwoord: mond, wijsheid, communicatie

Klank: a

 

Ansuz is de rune van het woord, het lied, poëzie en magische bezweringen  die van generatie op generatie wordt over gedragen. Met deze rune geven de noordelingen ook aanduiding aan hun geloof in goddelijke machten en daarmee vertegenwoordigd Ansuz voor hen de tegenpool van chaos. De mythen vertellen dat Odin, Hoenir en  Loki op een strand twee bomen vonden. Hieruit schiepen zij een man (Es) en een vrouw Embla ( Rank ).

 

Wanneer Ansuz een belangrijke plaat in een legging in neemt, zegt dit veel over de vrager zelf. Als deze rune rechtop verschijnt hebben we te maken met een verstandelijk persoon, iemand die graag ideeën uitwisselt of een zoeker is. Dit type mens zal altijd mensen ontmoeten, die hem verder kunnen helpen. Pas op voor intriges en ga geheimzinnigheden uit de weg.

  

 

Rechtop:

 Charismatische spreker of schrijver, onthullende inzichten, verrassende relaties en verbindingen, mentaal of beweeglijk. 

  

Omgekeerd:

 IJdele kletskous, intrigant, misleiding, verspreider van valse geruchten, sensatiezoeker.

 

Correspondentie:

Steen: onyx

Kleur: indigo

Plant/boom: zilverden

Totemdier: alle krachtdieren

Krachtplaats: bergtoppen

Element: lucht

Astrologie: zon in tweelingen-Maan in Twaalfde huis

Tarot: de Magiër 

God/mythisch wezen: Odin/Wodan