De betekenis van de Noorse Runen.

Inleiding.

Het spookt al een tijdje door mijn hoofd, om de Runen overzichtelijk voor mijzelf uit te werken.

In 2016 kwamen de Runen op mij pad en heb inmiddels veel geleerd door middel van boeken en online, maar mijn eigen gevoel neem ik daar ook mee. En regelmatig kom je met mensen in contact die bepaalde Runen weer in een ander fris daglicht zetten en sommige van die inzichten wil ik ook meenemen in dit overzicht.

 

Mij eerst idee was om er een Excel of Word bestand van te maken en gaande weg nieuwe inzichten bij te voegen, maar om het hier als een Blog te schrijven is het voor mij ook online toegankelijk en misschien voor meerdere mensen interessant. Wat ik hoop is een dynamische Blog te maken waar ik ook nog aan toe kan voegen.  

 

Wat zijn Runen.

De Runen zijn verbonden met de oude Noord-Europese cultuur. De tijd van de Noormannen,  Vikingen en magie, maar zijn in bijna heel Europa gevonden. Over de herkomst en betekenis van de Runen wordt veel gespeculeerd, maar er lijkt geen enkele theorie waterdicht. Er zijn vele pogingen gedaan om de runentekens als schrifttekens te ontcijferen. Hun verborgen betekenis is echter niet eenvoudig te achterhalen, omdat deze niet te vertalen is naar een rationeel denkbeeld uit onze tijd.

 

 Vandaag de dag zijn er drie versies van de futhark bekent:

 

1. De oude futhark ( 24 runen )

2. De Angelsaksische futhorc ( 29-33 runen )

3. De jonge futhark ( 16 runen ) 

 

In deze blog ga ik alleen de oude futhark beschrijven, omdat deze versie meer toegankelijk is voor een reading. Zo zijn er diverse boeken en websites te vinden die de oude futhark beschrijven en zijn naar ik weet alle runen sets gebaseerd op de oude futhark.

 

De naam futhark komt voor uit de klank van de eerste zes runen tekens: f u th a r k.

 

De runen die ik hier ga beschrijven bestaan dus uit 24 runen tekens die verdeeld zijn in drie groepen van acht ( aett ), elke aett is vernoemd naar de eerste rune. 

 

 

Zoals hieronder weergegeven. 

Elke aett bestaan dus uit acht runen die naast hun eigen individuele betekenis hebben ook samen een connectie hebben.

De Fehu-aett

De eerste aett begint met Fehu en staat voor vee en welvaart en eindigt met Wunjo die voor vreugde staat. Samen vormen ze de basis voor een stabiel en welvarende bestaan. 

De Hagelaz-aett

De thema's van de tweede aett die begint met Hagalaz  die voor hagel staat en Sowilo die voor de zon staat, zijn wisselvalige en oncontroleerbare omstandigheden. Oorzaken waar we zelf geen controle over hebben en waar we in ons dagelijkse leven me worden geconfronteerd.

De tiwaz-aett

De laatste acht hebben als thema verandering, ontwikkeling, voltooiing en transformatie. Deze transformatie geeft niet alleen de positieve ontwikkelingen van de mens, maar ook de negatieve.  

Rune 22 Ingwaz kan op twee manieren geschreven worden en 23 en 24 Dagaz en Othala worden soms verwisseld met elkaar, omdat deze runen gelijkwaardig zijn.

Betekenis van de Runen

Voor we het over leggen en lezen van de runen gaan hebben, zullen we eerst moeten leren wat de runen betekenen. De beste manier is om dit per rune te doen, zodat we de rune voldoende kennen. Mij ervaring is dat je gaandeweg tot nieuwe inzichten komt als je er mee gaat werken of misschien door ingeving van anderen en kijk of je die informatie kan gebruiken of niet, een mens raakt tenslotte nooit uit geleerd. 

De Fehu-aett

Fehu

Trefwoord: vee, eigendom, rijkdom

Klank: f

De traditionele betekenis van Fehu is, bezit van een omvangrijke veestapel. Dit was voor de samenleving van het noordelijk Europa rijkdom en was van groot belang voor het dagelijks levensonderhoud, maar werd ook gebruikt als ruilgoederen. Deze rijkdom bracht ook macht met zich mee en hoogst waarschijnlijk ook misbruik ervan, voor de minder fortuinlijke ongetwijfeld afgunst en jaloezie wat weer leiden tot plunderen. De Edda schrijft hier ook over:

 

...Rijkdom veroorzaakt strijd onder stamgenoten.

  De wolf houdt zich schuil in het woud..

 

De nadruk ligt op bezit en roerend goed. Wanneer  Fehu in een legging verschijnt kan hij, afhankelijk van omliggende factoren, als positief worden gezien. Dit betekend dat er geld of goederen in het vooruitzicht liggen. Dat kan salarisverhoging, winst bij een kansspel of gift zijn. Maar kan ook een waarschuwing zijn om niet te investeren in grillige en verloren zaken.

 

Tegenwoordig wordt geld vaak gezien als rijkdom, maar ben je echt rijk als je alles zomaar kan kopen geld kan ook een gevangenis zijn. Rijkdom zit vooral in de kleinste dingentjes, het gevoel van genoeg, tevreden zijn, en dak boven je hoofd, onze dagelijkse basis behoeften. Je kan zo verblind zijn dat je de rijkdom die je bezit niet meer ziet.

 

Rechtop:

Welstand, bezit, eigendomsrecht, waardevolle voorwerpen, energiek, ondernemend, impulsief.

 

Omgekeerd:

Passief, saai, afhankelijk, onderdanig, armoede, schuld.

 

Correspondentie:

Steen: granaat

Kleur: rood

Plant/boom: els

Totemdier: schildpad

Krachtplaats: vulkaanbodem

Element: vuur

Astrologie: zon in ram-maan in tweede huis

Tarot: de wereld

God: Thor/Donar

 

 

Uruz

Trefwoord: oeros, kracht ,wilskracht

Klank: u

Uruz is de rune van kracht en uithoudingsvermogen de kracht is ontembaar, ongepolijst en onvoorstelbaar vitaal. Uruz is de Noorse naam voor oeros, een wilde os die in de bossen van Noord-Europa leefde en in de 17e eeuw is uitgestorven. Dit imposante oer dier stond twee meter schouderhoog, ruige langharige zwarte vacht en lange gebogen hoorns, waarmee hij alles en iedereen aan viel die in zijn weg stond. Er werd veel op hem gejaagd, vooral door jonge mannen om een eervolle plaats in de stam te veroveren. Het was ook een bron van voedsel voor de stam.

De Uruz rune kan gebruikt worden voor hoop en moed te scheppen om problemen bij de hoorns te pakken. Deze tekst over de oeros komt uit een Angelsaksische epos.

 

...De oeros, een woest, aanvallend beest

met lange, scherpe horens

zwervend over ruige vlakten

moedig vecht hij, zonder angst

het is een strijdlustig dier...

 

Uruz weerspiegelt kracht, uithoudingsvermogen, viriliteit en gezondheid, maar ook voor uitdagingen en overwinnen. Deze rune staat voor wilskracht, moed en geeft een levensfase weer waarin we beslissingen moeten nemen. En kan gezien worden als een overgangsfase die je kan ervaren als verlies, maar waar in kansen liggen voor de toekomst.

 

Te weinig Uruz kan lijden tot meer problemen door uitdagingen uit de weg te gaan. Te veel Uruz kan lijden tot grof en ongevoelig gedrag een niets ontziende os in de porseleinkast.

 

Rechtop:

Blakende gezondheid, lichamelijke kracht, dynamisch, sterke wil, vrijheidslievend, moedig, zelfvertrouwen

 

Omgekeerd:

Genotzuchtig, grof, bot, ongevoelig, traag, gemiste kansen

 

 

Correspondentie:

Steen: barnsteen

Kleur: oranje

Plant/boom: heidekruid

Totemdier: oerrund of oeros

Krachtplaats: holen, oorsprong van de bron

Element: aarde

Astrologie: zon in stier-maan in het achtste huis

Tarot: de hogepriesteres

God/mythisch wezen: Audumla, de koe van overvloed

 

 

Thurisaz

Trefwoord: reus, doorn

Klank: th/d

Thurisaz staat voor chaos, een provocerende kracht zich tegen geordende samenleving keert. En laat alle slechte eigenschappen en hun aangeboren wreedheid van de ijsreuzen zien. Deze rune vertegenwoordigd een ontbindende kracht die in de hand  gehouden moet worden, zodat deze kracht zich vrijwel onmiddellijk tegen de veroorzaker van keert

Deze tekst komt uit een Angelsaksische epos.

 

...De doorn is puntig en pijnlijk,

een kwalijk ding om in te grijpen,

maar onverdraaglijk scherp voor de krijger

die er op moet rusten...

 

Thurisaz geeft de kleine ergernissen weer die we dagelijks te verwerken krijgen. Op zich zijn deze , net als doornen, slechts irritant, maar kunnen door gebrek aan inzicht gigantisch afmetingen aannemen, die niet meer in verhouding staan tot de oorzaak. Bespreek de problemen en wacht de tijd af. Neem geen overijlde beslissingen.

 

Deze rune komt in een lessing vaak naar voren als een hindernis of drempel die we over moeten en proberen ons niet te storen aan de oorzaak van het probleem zodat dit geen struikelblok wordt. Maak van een mug geen olifant.

 

Rechtop:

chaos, ondermijnende pogingen, storing, struikelblok, hindernis

 

Omgekeerd:

 bedrog, boosaardigheid, corruptie, verleiding

 

Correspondentie:

Steen: beril

Kleur: roodbruin

Plant/boom: eik

Totemdier: vos

Krachtplaats: zonnig waar vernieuwing plaatsvindt

Element: aarde

Astrologie: zon in steenbok-maan in vierde huis

Tarot: de toren

God/mythisch wezen: Loki

 

Ansuz

Trefwoord: mond, wijsheid, communicatie

Klank: a

 

Ansuz is de rune van het woord, het lied, poëzie en magische bezweringen  die van generatie op generatie wordt over gedragen. Met deze rune geven de noordelingen ook aanduiding aan hun geloof in goddelijke machten en daarmee vertegenwoordigd Ansuz voor hen de tegenpool van chaos. De mythen vertellen dat Odin, Hoenir en  Loki op een strand twee bomen vonden. Hieruit schiepen zij een man (Es) en een vrouw Embla ( Rank ).

 

Wanneer Ansuz een belangrijke plaat in een legging in neemt, zegt dit veel over de vrager zelf. Als deze rune rechtop verschijnt hebben we te maken met een verstandelijk persoon, iemand die graag ideeën uitwisselt of een zoeker is. Dit type mens zal altijd mensen ontmoeten, die hem verder kunnen helpen. Pas op voor intriges en ga geheimzinnigheden uit de weg.

  

 

Rechtop:

 Charismatische spreker of schrijver, onthullende inzichten, verrassende relaties en verbindingen, mentaal of beweeglijk. 

  

Omgekeerd:

 IJdele kletskous, intrigant, misleiding, verspreider van valse geruchten, sensatiezoeker.

 

Correspondentie:

Steen: onyx

Kleur: indigo

Plant/boom: zilverden

Totemdier: alle krachtdieren

Krachtplaats: bergtoppen

Element: lucht

Astrologie: zon in tweelingen-Maan in Twaalfde huis

Tarot: de Magiër 

God/mythisch wezen: Odin/Wodan

 

Raido

Trefwoord: wiel, reizen, inzicht

Klank: r

 De diepere betekenis van Raido is het vermogen om binnen onze eigen natuurlijke beperkingen te bewegen en te ontdekken of en waar de grenzen liggen van onze beperkingen. En refereert aan onze kracht om beslissingen te nemen en de discipline om deze uit te voeren en orde te scheppen in onze levensomstandigheden. Werken met Raido houdt in om een eigen levensweg te kiezen, en niet door anderen te laten leiden.

 

De boodschap van Raido is: kijk verder dan je neus lang is. Voor bereid zijn om op reis te gaan fysiek of mentaal, op zoek naar en nieuwe  horizon of verfrissende inzichten. Wacht niet op een guru die instant wijsheden verkoopt ook hoeft niet gelijk de rugzak gepakt te worden om verlichting te zoeken in Kadmandu of Tibet. Het is meer een zoektocht in het onbekende maar zelfontdekking. Dit vraagt om eerlijkheid naar je zelf en kan inspanning of een offer vragen. Het resultaat zal krachtig zijn en laten zien waar jij voor staat, omdat je weet wat je kan en wil.

 

Recht op:

Zoektocht, geestelijke groei, opruimen, orde scheppen, reizen, onafhankelijkheid, nieuwe horizonnen, rechtvaardigheid.

 

 

Omgekeerd:

Rusteloosheid, ontwrichting, desillusie, verplaatsing, degradatie, doelloosheid, stilstand.

 

 

Correspondentie:

Steen: malachiet

Kleur: blauwgroen

Plant/boom: vlier

Totemdier: paard

Krachtplaats: plaatsen met frisse lucht

Element: vuur

Astrologie: zon in boogschutter-Maan in derde huis

Tarot: de Zegewagen

God/mythisch wezen: Sol/Sunna en Mani

 

Kenaz

Trefwoord: toorts, licht, vertrouwen, verlichting

Klank: k

 Vuur is een belangrijk element geweest. Het geeft warme en licht en staat van oudsher als symbool voor geestelijke verlichtend en spontane inzichten. In veel Paganistische rituelen wordt het element vuur gebruikt. Zo werden er in het voorjaar grote vuren ontstoken om de terugkeer van de zon aan te moedigen en wordt tot op de dag van vandaag gezien als  symbool van nieuwe levenskracht en kan leiden tot plotselinge inzichten er wordt vaak gezegd "er gaat een lichtje branden" of "ik heb het licht gezien. De betekenis van Kenaz sluit zich parallel aan bij deze uitspraken, want Kenaz betekent niet alleen zelfkennis, innerlijk weten en vertrouwen dat je pad verlicht op onbekende terrein. maar je ook wapenen tegen ondermijnende invloeden, en het overdragen van verkregen vaardigheden aan de volgende generatie.

 

Een stukje uit een Angelsaksische epos zegt:

 

..Een toorts geeft elkeen licht,

de vlam verblindt en schittert

maar brandt hoog en gestaag bij hen

die op innerlijk vuur vertrouwen...     

 

Wanneer Kenaz in een legging veel nadruk krijgt, betekent dit dat er grote veranderingen op komst zijn, waardoor veel oude problemen energiek uit de weg zullen worden geruimd. Nieuwe relaties aangaan nieuwe perspectieven die zich openen en stimuleert creativiteit op artistiek vlak. Komt Kenaz omgekeerd in een legging kan deze verlies van luxe eigendommen of het beëindigen van een lange, doch afgelopen verhouding.    

 

Recht op:

Openbaring, plotseling inzicht, inspiratie, licht op het pad, visie, artistieke begaafdheid

  

Omgekeerd:

 

 Valse hoop, verlies van prestige, verlies van illusies, doelloos, kwetsbaar, weerloos, futloos

 

Correspondentie:

Steen: gestreept agaat (rood)

Kleur: oranje en rood

Plant/boom: hazelaar

Totemdier: havik

Krachtplaats: vuurplaats

Element: vuur

Astrologie: mars conjunct venus

Tarot: de Hogepriester

God/mythisch wezen: Freyr

Gebo

Trefwoord: gift, offer, harmonie, huwelijk

Klank: g

De rune Gabo betekent gift, een geschenk dat blijvend geluk en bevrediging zal schenken. Door de kracht van deze rune gaan twee mensen , meestal man en vrouw, vrijwillig een ver4binding aan, omdat zij zich samen sterker voelen. In een stukje van de Havamal uit de Edda schrijft hierover:

 

... Wanneer je iemand tegenkomt die je vertrouwt,

wiens genegenheid je wilt behouden,

wissel met hem van giften en gedachten

en klop telkenmale op zijn deur ...

 

Wanneer Gedo in een legging een belangrijke plaats inneemt, betekent dit dat de vrager een gift zal ontvangen in de nabije toekomst die hem of haar blijvend geluk brengt. Dit kan een huwelijk of vaste relatie zijn, verdieping van gevoelsintensiteit of verbeterde materiele omstandigheden door partnerschap. Hiervoor zal wel een en ander moeten worden opgeofferd en er zullen belangrijk veranderingen plaatsvinden, maar het resultaat zal positief zijn. 

 

Recht op:

Een geschenk, geven en ontvangen, opoffering, gastvrij, edelmoedig, partnerschap, beloning, legaat of erfenis.

 

 

Omgekeerd:

Afhankelijkheid, inhaligheid, ontberingen, lastdrager, ongeluksvogel, eenzaamheid.

  

Correspondentie:

Steen: serpentijn

Kleur: donkerblauw

Plant/boom: klimop

Totemdier: zwaan

Krachtplaats: magische kruispunten

Element: water

Astrologie: zon in vissen-maan in zesde huis

Tarot: de Geliefden

God/mythisch wezen: Freya

Wunjo

Trefwoord: roem, vreugde, geluk

Klank: w/v

Deze rune bezit een onpartijdige overtuigingskracht waardoor tegengestelde standpunten samenvloeien, wensen in vervulling gaan en evenwicht wordt hersteld. Naast het stichten van vrede en overeenstemming, bevordert deze rune nieuwe relaties, die naast geluk en vreugde, ook verbetering kan brengen in materiële zaken. Vreugde schept nieuwe energie die daarvoor geblokkeerd waren. Een ongekende zuiverheid laten inzien dat we van sommige plannen of doelstellingen afstand moeten doen om een harmonische verbinding tussen het ego en innerlijke zelf kunnen handhaven.

In een stukje uit een Angelsaksische-epos lezen we:

 

... Vreugde is hem die weinig zorgen kent,

met stralende gezondheid is begiftigd,

en met een vredig huis is gezegend ... 

 

Deze rune brengt goed nieuws, geluk en blijdschap na moeilijke tijden en herstel van zelfvertrouwen. Dit is de beloning voor gebrachte offers. Wunjo symboliseert de schakel die de meest uiteenlopende meningen harmonieus samenvoegt en vriendschappen verenigt.      

 

 

Recht op:

vreugde, wensvervulling, verdraagzaamheid, kameraadschap, genegenheid, harmonie, stil geluk.

  

Omgekeerd:

 Verdriet, verlies van vertrouwen, onoverkomelijke hindernissen, vervreemding, disharmonie.

 

Correspondentie:

Steen: robijn of goud

Kleur: goudgeel

Plant/boom: linde

Totemdier: vlinder

Krachtplaats: heilige, gewijde plaatsen

Element: lucht

Astrologie: jupiter in weegschaal-venus in leeuw

Tarot: de Dwaas

God/mythisch wezen: Baldr

De Hagelaz-aett

Hagelaz

Trefwoord: hagel, stormen, planning, zaad

Klank: h

 Hagalaz is de meest gevreesde rune van allemaal. Hij vertegenwoordigt een destructieve natuurkracht die onverwachts toeslaat en het levensritme totaal op zijn kop zet. Een kracht die langgemaakte, ambitieuze plannen verstoren en buiten je persoonlijke controle de uitvoering ervan verhinderen of uitstellen. Ook kunnen deze omstandigheden een onbelemmerd optreden naar buiten in de weg kunnen staan, lijden tot botsingen met anderen, verlies van eigen drijfveer veroorzaken. Het is overigens niet verstandig om dit dreigende gevaar de weg van de minste weerstand te kiezen wat weer kan lijden tot bevriezing van persoonlijke groei.

Een Angelsaksische runen-epos zegt:

 

...Hagel, het witste der granen,

stort door windstoten voortgedreven,

uit de hoogste hemelen naar beneden,

en smelt tot groeizaam water...

 

Hagalaz veroorzaakt een oncontroleerde en destructieve kracht die plotseling toeslaat en geplande plannen verhinderen. Een voor de hand liggende reactie om deze krachten dan maar uit de weg te gaan en te kiezen voor de weg van de minste weerstand is absoluut niet raadzaam. Door geen gehoor te geven aan dubieuze en ondoordachte plannen, op welk gebied dan ook, de opgelopen schade beperken en veel onheil voorkomen. 

Ook staat deze rune voor zaad en een vruchtbare groei. Ook al is de kracht van Hagalaz destructief het behoed je voor verdere schade en brengt nieuwe inzichten en groei met zich mee. Onder het motto een deur gaat voor je dicht en een andere deur gaat voor je open.

 

Recht op:

Gebeurtenissen die het uitvoeren van ondoordachte plannen verhinderen, onverwachte destructieve invloeden.

  

Omgekeerd:

Beproeving, ontbering, uitstelen afstel, pijn, verlies, lijden, crises.

 

Correspondentie:

Steen: lapis lazuli

Kleur: grijsblauw, helder blauw

Plant/boom: hadedoorn

Totemdier: gier

Krachtplaats: stevige ondergrond

Element: lucht

Astrologie: zon in waterman-maan in vijfde huis

Tarot: de Dood

God/mythisch wezen: Ymir

Naudiz

Trefwoord: (nood)lot, doorzetten, hulp

Klank: n

 Ook op deze rune hebben we geen persoonlijke controle. Naudiz vertegenwoordigt het tegenstand biedende principe in het universum. Het basis principe van actie en reactie. Uit de duisternis en koude van deze rune ontstaat het verlangen naar licht en warmte, maar kunnen alleen vanuit ons eigen innerlijk komen. Ga niet bij de pakken neerzitten , en geef de hoop niet op.

 

Dit is de rune van dingen in wording, afwachten en van geduldig gedragen lot. Als je goed naar de rune kijkt lijkt hij op een persoon die een last op zijn schouder draagt. Naudiz maakt gevoelens van verzet wakker, soms tegen beter weten in, en geeft ons de kracht om lichamelijk of geestelijk lijden op een waardig en productieve manier te doorstaan ook als er weinig of geen hoop op betere tijden bestaat.

 

 

Recht op:

Uithoudingsvermogen, het kweken van weerstand, het grijpen van biedende kansen, vastbeslotenheid.

  

Omgekeerd:

Zorgen, honger, smart, armoede, uitputting, angst, groeiend verzet tegen mens onwaardige omstandigheden.

 

 

Correspondentie:

Steen: barnsteen

Kleur: lichtgroen, lichtbruin

Plant/boom: es

Totemdier: lynx

Krachtplaats: plaatsen met hars bomen

Element: water

Astrologie: maan in schorpioen-zon in tweede huis

Tarot: de Duivel

God/mythisch wezen: Skuld

Isa

Trefwoord: ijs, isolatie, stilstand, kalmte

Klank: i/ij

Isa vertegenwoordigt het principe van samentrekking en inkrimpen. Alles wat in haar buurt komt trekt ze naar zich toe en bevriest het in stilte en kou. Op zich een destructieve kracht, maar is als een rem in vurige dynamiek vervult Isa een onmiskenbare functie en vormt een brug tussen tegenovergestelde principes. 

 

IJs vorm zich stil en onhoorbaar en kan soms onbetrouwbaar zijn. Isa bevriest rusteloze golven en vraagt ons om de kwestie die ons bezig houdt te bevriezen. Het is niet erg om even tot stilstand   

te komen als je even vastloopt in dagelijks zaken, neem die rustpauze gewoon even tot de dooi invalt en weer met vernieuwde energie aan kan beginnen.   

 

Recht op:

Concentratie, stilstand, onbeweeglijkheid, zelfcontrole, blokkering van ongewenste situaties, wilskracht.

  

Omgekeerd:

Sluiks, onbetrouwbaar, zelfzuchtig, verkoeling van een relatie, saai, isolatie.

 

 

Correspondentie:

Steen: bergkristal

Kleur: wit, transparant 

Plant/boom: reuzenspar

Totemdier: bunzing

Krachtplaats: bevroren, spiegelende plaatsen

Element: water

Astrologie: zon in kreeft-maan in tiende huis

Tarot: de Kluizenaar

God/mythisch wezen: IJsgoden

De tiwaz-aett